Tiếng Việt|English
Hotline: 0898899578, 0918001019 Tech
{关键字}
{关键字}

Các game casino-Casino có bịp không

Model: CA 1621

Xuất xứ: Chauvin-Arnoux / France

Tải về Catalog: {关键字} (English)

Chọn sản phẩm vào giỏ hàng: {关键字}

Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ cho dây dò nhiệt

Hiệu chuẩn nhiệt độ cho 8 loại dây đò nhiệt : J, K, T, E, R, S, B , N


Thiết bị gọn nhẹ và sử dụng đơn giản. C.A 1621thiết bị hiệu chuẩn dây dò nhiệt dạng cặp đôi, có khả năng đo và mô phỏng lên đến 8 loại đôi dây dò nhiệt loại J, K, T, E, R, S, B và lọa N, cũng như một điện áp  mV.

Thiết bị hiệu chuẩn dây dò nhiệt CA 1621 khi được sử dụng như là một nguồn pin độc lập, có thể được sử dụng trong thời gian rất lâu. Khi được kết nối với nguồn điện, thiết bị hiệu chuẩn dây dò nhiệt có thể được sử dụng liên tục mà không có bất kỳ giới hạn thời gian nào.

 

 

Các game casino-Casino có bịp không

    Dãy đo Đầu vào / Đầu ra              Độ phân giải                             Độ chính xác 
       - 10 mV đến 100 mV                        0.01 mV„„                           ± 0.025 % + 2 counts 
Chức năng  Dãy đo Độ phân giải Độ chính xác Tham khảo Lỗi liên kết
Kiểu J - 200 đến + 1.200ºC 0.1ºC ± (0.3ºC + 10 µV) ± 0.3ºC
Kiểu K - 200 đến + 1.370ºC 0.1ºC ± (0.3ºC + 10 µV) ± 0.3ºC
Kiểu T - 200 đến + 400ºC 0.1ºC ± (0.3ºC + 10 µV) ± 0.3ºC
Kiểu E - 200 đến + 950ºC 0.1ºC ± (0.3ºC + 10 µV) ± 0.3ºC
Kiểu R - 200 đến + 1.750ºC 1ºC ± (1ºC + 10 µV) ± 0.3ºC
Kiểu S - 20 đến + 1.750ºC 1ºC ± (1ºC + 10 µV) ± 0.3ºC
Kiểu B + 600 đến + 1.80ºC 1ºC ± (1ºC + 10 µV) ± 0.3ºC
Kiểu N - 250 đến + 1.30ºC 0.1ºC ± (0.3ºC + 10 µV) ± 0.3ºC
Chống sét trạm BTS

{关键字}

Chống sét cho Nhà máy

{关键字}

Chống sét điện mặt trời

{关键字}

Lắp đặt thiết bị chống sét

{关键字}

Chống sét Trạm cân xe Oto

{关键字}

Các game casino-Casino có bịp không