Tiếng Việt|English
Hotline: 0898899578, 0918001019 Tech
{关键字}

Các game casino-Casino có bịp không

Lắp đặt thiết bị chống sét cho nguồn điện (SPD) đúng quy chuẩn theo loại mạng cung cấp điện là vô cùng quan trọng, quyết định đến việc hoạt động chính xác, hiệu quả bảo vệ của SPD cũng như đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật khác của mỗi loại mạng điện. Để biết được cách lắp đặt của SPD trên mạng điện phù hợp, chúng ta cần phải nắm rõ 2 vấn đề:

Trong catalog hoặc datasheet thiết bị cắt sét nguồn AC, các nhà sản xuất như CITEL, AT3W, ALLTEC luôn ghi rõ mỗi model sẽ sử dụng cho mạng điện nào, kiểu bảo vệ thích hợp để người dùng chọn loai phù hợp. Do vậy, trước khi chọn sản phẩm, chúng ta phải nắm rõ các thông số kỹ thuật đã chỉ định để đảm bảo an toàn và hiệu quả bảo vệ được tốt nhất.

{关键字}

Các game casino-Casino có bịp không

Khi tìm hiểu các thông số kỹ thuật để chọn lựa thiết bị chống sét lan truyền (SPD) cho hệ thống điện, các kỹ thuật viên cũng như người dùng thường chú ý các thông số: mạng điện (1 pha / 3 pha), điện áp làm việc, khả năng cắt sét, điện áp dư, … tuy nhiên có 1 thông số cũng rất quan trọng, quyết định đến việc hoạt động chính xác, hiệu quả bảo vệ của SPD nhưng ít được quan tâm đó là: “Protection Modes” (nghĩa tiếng Việt: Kiểu bảo vệ hoặc Kiểu đấu nối).

Ý nghĩa của “Protection Modes”: cho biết cách lắp đặt (kiểu đấu nối) của SPD trên mạng điện. Protection Modes cũng giúp nhận biết loại SPD này phù hợp lắp đặt cho kiểu mạng điện nào: IT, TT hay TN vì mỗi mạng điện theo quy chuẩn sẽ cho phép áp dụng Protection Modes nhất định.

Protection Modes có 2 kiểu:

1- Common Mode hay còn gọi là đồng hướng: bảo vệ giữa L-PE và N-PE. SPD sẽ được đấu nối giữa từng dây pha (L) với dây bảo vệ chính (PE) và giữa dây trung tính (N) với dây bảo vệ chính (PE).

{关键字}
SPD: Thiết bị chống sét lan truyền.

F: Thiết bị bảo vệ, vd: cầu chì, MCB,… do nhà sản xuất thiết bị chống sét chỉ định

2- Differential Mode hay còn gọi là lệch hướng hoặc chồng hướng: bảo vệ giữa L-N và N-PE. SPD sẽ được đấu nối giữa từng dây pha (L) với dây trung tính (N), và giữa dây trung tính (N) với dây bảo vệ chính (dây PE).

{关键字}
Các nhà sản xuất ngoài thông số “Protection Modes” cũng đưa ra thông số “AC system” hoặc “System Compatibility” (nghĩa tiếng Việt: Hệ thống điện thích hợp) chỉ rõ SPD này được lắp đặt cho kiểu mạng điện nào: IT, TT hay TN.

Một số SPD có Protection Modes là “All modes”: có nghĩa là SPD này phối hợp tất cả các kiểu bảo vệ: L-N, L-PE và N-PE. 

Các game casino-Casino có bịp không

Các sản phẩm thiết bị cắt sét của Citel, AT3W, Alltec hay các nhà sản xuất khác đều nêu rõ các SPD đó được lắp đặt theo bảo vệ kiểu nào đề phù hợp với mạng điện nào đó, người sử dụng cần phải quan tâm đến yêu cầu này để đảm bảo thiết bị hoạt động hiệu quả và an toàn điện được bảo đảm.

Các game casino-Casino có bịp không

Áp dụng chọn thiết bị chống sét kiểu bảo vệ chồng hướng cho mạng TT:  L-N & N-PE. SPD sẽ được đấu nối giữa từng dây pha (L) với dây trung tính (N), và giữa dây trung tính (N) với dây bảo vệ chính (dây PE).

{关键字}2. Kiểu bảo vệ cho mạng điện TN

2.1. Với mạng điện TN-C

Chọn thiết bị chống sét kiểu bảo vệ đồng hướng (kiểu 1) cho mạng TN-C: SPD sẽ được đấu nối giữa từng dây pha (L) với dây bảo vệ chính (PE).

{关键字}2.2 Với mạng điện TN-S

Có thể ap dụng cả 2 kiểu bảo vệ Protection Modes 1 & 2:

- PA1: Chọn thiết bị chống sét bảo vệ đồng hướng L-PE & N-PE cho mạng điện TN-S: SPD sẽ được đấu nối giữa từng dây pha (L) với dây bảo vệ chính (PE) và giữa dây trung tính (N) với dây bảo vệ chính (PE).

{关键字}
- PA2: Chọn thiết bị chống sét bảo vệ chồng hướng L-N & N-PE cho mạng điện TN-S: SPD sẽ được đấu nối giữa từng dây pha (L) với dây trung tính (N), và giữa dây trung tính (N) với dây bảo vệ chính (dây PE).

{关键字}

Các game casino-Casino có bịp không

Với mạng điện IT, sử dụng thiết bị chống sét theo kiểu bảo vệ đồng hướng (kiểu 1) L-PE và N-PE (cho cả 2 hệ IT có & không có dây trung tính). SPD sẽ được đấu nối giữa từng dây pha (L) với dây bảo vệ chính (PE) và giữa dây trung tính (N) với dây bảo vệ chính (PE).

{关键字}
{关键字}

xem thêm: Mạng điện hạ áp nối đất TT, IT, TN-C-S và chống sét

Xem thêm
Sản phẩm đã chọn
{关键字}Chống sét
{关键字}Thiết bị đo
{关键字}
Chống sét điện mặt trời

{关键字}


Các game casino-Casino có bịp không