Tiếng Việt|English
Hotline: +84 89 88 99 578
{关键字}
Home > Support > Electricity safety literature

Các game casino-Casino có bịp không

Chức năng máy đo tiếp đất & điện trở suất của C.A. Thiết bị đo điện trở tiếp đất : C.A 6421, C.A 6423, Kẹp đo điện trở tiếp đất : C.A 6410, C.A 6412, C.A 6415
Khái niệm về điện trở suất của đất Đất là vật thể xốp có tính mao dẫn, gồm các thành phần ở thể rắn, thể lõng và thể khí. Phần thể rắn của đất gồm một số lượng lớn các hạt nhỏ bé của các khoáng chất khác nhau với đường kính từ 0,1 mm đến 3...
Điện trở suất của đất là một tham số rất quan trọng, phải được quan tâm xem xét. Điện trở suất của đất có ảnh hưởng đến quá trình truyền lan dòng điện trong đất, quá trình tính toán tiếp đất chống sét, tính toán tiếp đất an toàn, cân bằng điện thế và làm việc tại các nhà...
Thăm dò theo mạch Schlumberger: Theo mạch Schlumberger chỉ thị của máy đo sẽ giảm nhanh hơn so với đo theo mạch Wenner sau mỗi lần đo tiếp theo. Phương pháp Schlumberger với khoảng cách nhỏ cho độ chính xác lớn, vì vậy bắt đầu đo hợp lý là chọn phương pháp này . ....
Trong tài liệu kỹ thuật của các thiết bị cắt sét AC, thiết bị cắt lọc sét AC cho nguồn điện hạ áp mà công ty ThyAn đang phân phối luôn chỉ ra các mạng điện TT, IT, TN, TN-C, TN-S cho mỗi model sản phẩm, vậy các tham số đó là gì ? Xin giới thiệu sơ lược...
Công suất trong mạch điện được định nghĩa như là phần năng lượng được chuyển qua một đường dây điện trong một đơn vị thời gian. Trong hệ đo lường quốc tế, đơn vị đo công suất là Oat (viết tắt là W; 1W = 1J/s), lấy tên theo James Watt. Ngoài ra, các tiền tố cũng được thêm...
Support
Your Cart
{关键字}Lightning protection
{关键字}Measurement Tools
{关键字}
Surge Protection for PV

{关键字}

Clients

Các game casino-Casino có bịp không