Tiếng Việt|English
Hotline: +84 89 88 99 578
{关键字}
Home > Support > Lightning & Surge protection literature

Các game casino-Casino có bịp không

Khi sét xảy ra có thể ở trong đám mây hoặc sét đánh xuống mặt đất, ngoài tác động trực tiếp làm cháy nổ ngay cho vật thể tiếp nhận, dòng sét còn lan truyền và tác động đến các đối tượng ở khoảng cách xa khác. Đó là tác động gián tiếp, tạo ra dòng sét lan...
In an installation that may be connected to several grounds (e.g. a link between buildings), a strike will cause a very large potential difference and equipment connected to the affected networks will be destroyed or severely disrupted.
Có nhiều cách mô tả đặc điểm của công nghệ phân tán này, nhưng “phân tán điện tích” hoặc “dịch chuyển điện tích” là mô tả công nghệ chính xác nhất. Để giải thích khái niệm phân tán điện tích, trước tiên ta cần sự tìm hiểu quá trình cơ bản liên quan đến dông và sự phát triển...
A Transient Voltage Surge Suppression unit placed on line in front of the UPS will protect the investment in the UPS and the connected computer equipment. During maintenance and downtime on the UPS, the TVSS will filter out the transients and surges from the line during the static bypass mode or maintenance by-pass mode of operation, thus protecting the...
The consequences of an uncontrolled lightning strike may be also dangerous for people inside the building, due to the difficulties of evacuation in case of fire and even due to the damages that overvoltages could cause on safety systems, for example for elevators.
So sánh hai công trình được và không được trang bị bảo vệ chống sét, trong trường hợp bị sét đánh sẽ có các tổn thất khác nhau. Công trình được được lắp thiết bị chống sét và kim thu sét không có nghĩa là hoàn toàn không bị tổn thất gì khi sét đánh, việc trang bị là...
Support
Your Cart
{关键字}Lightning protection
{关键字}Measurement Tools
{关键字}
Surge Protection for PV

{关键字}

Clients

Các game casino-Casino có bịp không