Tiếng Việt|English
Hotline: +84 89 88 99 578
{关键字}

Các game casino-Casino có bịp không

Các game casino-Casino có bịp không


Để thực hiện đo điện trở suất của đất ta cần phải có máy đo điện trở suất của đất và thực hiện phương pháp đo thăm dò.

Có hai phương pháp đo chủ yếu :

  • Phương pháp thăm dò điện cực thẳng đứng Wenner
  • Phương pháp thăm dò điện cực thẳng đứng Wenner

{关键字}

xem bài viết phiên bản VN : 

>> Phương pháp đo điện trở suất Wenner

Later news
More article
Your Cart
{关键字}Lightning protection
{关键字}Measurement Tools
{关键字}
Surge Protection for PV

{关键字}


Các game casino-Casino có bịp không