Tiếng Việt|English
Hotline: 0898899578, 0918001019 Tech
{关键字}

Các game casino-Casino có bịp không

Cắt lọc sét đặc biệt cho phòng Data Center, Sever & Viễn thông.

Tủ cắt lọc sét cho đường nguồn điện AC 1 hoặc 3 pha là tổ hợp các thiết bị cắt sét sơ cấp, cắt sét thứ cấp với các bộ điện cảm phối hợp đấu nối trực tiếp, dòng điện cho các phụ tải sẽ đi qua bộ thiết bị cắt lọc này. Khả năng cắt sét mạnh mẽ với điện áp dư thấp của thiết bị cắt lọc sét dạng tủ rất phù hợp cho các nơi có không gian giới hạn.

TAC M140-35/AT Tủ cắt lọc sét 1 pha 140kA 35A

Model: TAC M140-35/AT - Xuất xứ: ThyAn/VN + AT/Spain
TAC M140-35/AT : Tủ cắt lọc sét 1 pha 35A 230 Vac, khả năng cắt xung sét 140kA (8/20µs), tr<25ns, Uc=255 Vac. Lắp nối tiếp, dòng tải tối đa 35A/pha. (Module nhập khẩu của AT3W: ATSUB 140 + ATSUB 140N+ ATLINK 35 + ATSUB 15).. Chi tiết ...

TAC M40-35/AT Tủ cắt lọc sét 1 pha 35A - 40kA

Model: TAC M40-35/AT - Xuất xứ: ThyAn/VN + AT/Spain
TAC M40-35/AT : Tủ cắt lọc sét 1 pha 35A 230 Vac, khả năng cắt xung sét 40kA (8/20µs), tr<25ns, Uc=255 Vac. Lắp nối tiếp, dòng tải tối đa 35A/pha. (Module nhập khẩu của AT3W: ATSUB 40 + ATSUB N+ ATLINK 35 + ATSUB 15).. Chi tiết ...

Các game casino-Casino có bịp khôngTAC T140-63/AT Tủ cắt lọc sét 3P 63A - 140 kA

Model: TAC T140-63/AT - Xuất xứ: ThyAn/VN + AT/Spain
TAC T140-63/AT: Tủ cắt lọc sét cho nguồn điện 3 pha 230/400Vac 63A: chịu được dòng sét đánh thẳng với khả năng thoát sét xung 30kA (10/350µs) và 140kA (8/20µs), tr<25ns, Uc=255/440Vac. Lắp nối tiếp, dòng tải tối đa 63A/pha. (Module: 3xATSUB 140 + ATSUB 140N+ 3xATLINK 63 + 3xATSUB 15).. Chi tiết ...

TAC T40-35/AT Tủ cắt lọc sét 3P-35A-40kA

Model: TAC T40-35/AT - Xuất xứ: ThyAn/VN + AT/Spain
TAC T40-35/AT : Tủ cắt lọc sét cho nguồn điện 3 pha 35A, điện áp 230/400Vac với khả năng thoát sét 40kA (8/20µs), tr<25ns, Uc=255/440Vac. Lắp nối tiếp, dòng tải tối đa 35A/pha. (Module nhập khẩu của AT3W: 3xATSUB 40 + ATSUB N+ 3xATLINK 35 + 3xATSUB 15).. Chi tiết ...

ATBARRIER MF Tủ cắt lọc sét 1 pha 63A

Model: AT-8125 - Xuất xứ: AT3W / Spain
Tủ cắt lọc sét cho nguồn điện 1P-230Vac: Bảo vệ cấp I,II,III,IV (REBT), chịu được dòng sét đánh thẳng với khả năng thoát sét 50kA (10/350µs) và 50kA (8/20µs), Up=1200V, tr<25ns, Uc=255Vac. Lắp nối tiếp, dòng tải tối đa 63A.. Các game casino-Casino có bịp khôngChi tiết ...

ATBARRIER TF Tủ cắt lọc sét 3 pha 63A

Model: AT-8141 - Xuất xứ: AT3W / Spain
Tủ cắt lọc sét cho nguồn điện 3P-230/400Vac ATBARRIER TF: Bảo vệ cấp I,II,III,IV (REBT), chịu được dòng sét đánh thẳng với khả năng thoát sét 50kA (10/350µs) và 50kA (8/20µs), Up=1200V, tr<25ns, Uc=255/440Vac. Lắp nối tiếp, dòng tải tối đa 63A/pha.. Chi tiết ...
Chống sét trạm BTS

{关键字}

Chống sét cho Nhà máy

{关键字}

Lắp đặt thiết bị chống sét

{关键字}

Chọn Thiết bị Chống Sét ?

{关键字}

Đối tác
  • {关键字}
  • {关键字}
  • {关键字}
  • {关键字}
  • {关键字}
Các game casino-Casino có bịp không